علیرضانهری2022-03-03T13:16:38+00:00

I focus on

the details

Alireza Nahri . Programmer

About.

Ideas as
Infinite as
Space.

The goal isn’t to build a website. The goal is to build your business.

Our Web Design not only develops great websites. We also develop great relationships with our clients. We understand the marketing needs of small and medium sized businesses and organizations. We are one! We know that your presence on the web deserves more than just a freelancer or a DIY program. Your website deserves people who actually care about your image and the user experience for your website visitors.

We provides a complete solution for Web Design, Social Media, Reputation Management, Local SEO, Branding, Corporate Identity, Advertising, Marketing, and Graphic Design Services for your business. We focuses on helping services professionals such as lawyers, doctors, dentists, and many more.

Work

Work.

RECENT PROJECTS.

Experience

Work Skills.

GREAT DESIGN MATTERS.

Website is not there to just look pretty. It is there to engage, convert sales and communicate your message. Our user-centric approach to web design allows us to build websites that not only make good impression but also convert leads and drive sales.
01. WEB DEVELOPING

Making your website the main attraction. Website design world according to your demands . We create web for every one.

02. SEO

We will audit your website for free in order to fine weak points in your code, content, and optimization so we know what to fix before we start detailed work.

03. DIGITAL MARKETING

Our skilled team of social marketers will create, manage, and deliver top-performing social media campaigns for your business.

Skill

Skills.

RESULTS DRIVEN DESIGN.

Experienced Web Designer with a demonstrated history of working in the architecture & planning industry. Skilled in SQL, PHP, C#, REACT, ANGULAR, WordPress , and Front-end Development. Strong information technology professional with a Bachelor of Technology – BTech focused in Information Technology .
PHP 90%
C# 85%
REACT 95%
ANGULAR 70%
HTML/CSS 96%
JAVASCRIPT 88%
WORDPRESS 99%
NEXT.JS 94%
ASP.NET CORE 85%
SEO 88%

THE USER MUST COME FIRST.

As Ranjay Gulati points out in his book, Reorganize for Resilience: Putting Customers at the Center of Your Business (HBP, 2010), focusing everyone in the organization on delivering additional value to customers is what gives a firm resilience in today’s chaotic marketplace.

Those who argue that employees must come first assume that if managers get out of the way, employees will automatically respond to customers. Sadly, the record shows otherwise.

Clients

Clients.

MAKE A DIFFERENCE.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.

“Phasellus vulputate turpis tincidunt, aliquam quam in, accumsan massa. Donec feugiat ultrices molestie etiam venenatis.”

OXANA GRAND

“Phasellus vulputate turpis tincidunt, aliquam quam in, accumsan massa. Donec feugiat ultrices molestie etiam venenatis.”

HANNAH THOMPSON

“Phasellus vulputate turpis tincidunt, aliquam quam in, accumsan massa. Donec feugiat ultrices molestie etiam venenatis.”

EMILY ROSE

GET IN TOUCH

Contact.

LET’S TALK.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.